کد خبر: 24472تاریخ انتشار : 13:35:51 - شنبه 15 آوریل 2023

تصاویر/ ایران زیبا – تالاب میانکاله

تالاب میانکاله در شهرستان بهشهر یکی از جاذبه‌های توریستی استان مازندران است که هرساله در فصل‌های پاییز و زمستان استراحت گاهی برای پرندگان مهاجر و منطقه بسیار زیبا برای گرشگران از جمله پرنده نگر‌ها است.          

تصاویر/ ایران زیبا – تالاب میانکاله

تالاب میانکاله در شهرستان بهشهر یکی از جاذبه‌های توریستی استان مازندران است که هرساله در فصل‌های پاییز و زمستان استراحت گاهی برای پرندگان مهاجر و منطقه بسیار زیبا برای گرشگران از جمله پرنده نگر‌ها است.

 

 

https://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1402/1/10/29952_265.jpghttps://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1402/1/10/29960_553.jpg

https://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1402/1/10/29954_325.jpg

 

https://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1402/1/10/29958_413.jpg

https://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1402/1/10/29961_195.jpg

https://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1402/1/10/29950_896.jpg

https://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1402/1/10/29964_908.jpg

https://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1402/1/10/29967_146.jpg

https://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1402/1/10/29965_736.jpg

https://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1402/1/10/29969_175.jpg

https://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1402/1/10/29940_923.jpg

 

https://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1402/1/10/29968_382.jpg

https://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1402/1/10/29942_604.jpg

https://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1402/1/10/29948_885.jpg

https://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1402/1/10/29941_701.jpg