کد خبر: 24677تاریخ انتشار : 13:45:30 - دوشنبه 15 مه 2023

مازندران سرزمین ورزش و پهلوانان است

عادل عالیشان در جمع همکاران معاونت امور ورزش، معاونت ورزش همگانی و معاونت امور ورزش بانوان با اشاره به اینکه به همه همکاران دستگاه ورزش و جوانان نگاه حمایتی دارم اظهار کرد: همکاران ما سرمایه‌های ارزشمند سازمانی هستند و زحمتکش ترین و با تجربه ترین پرسنل را در دستگاه ورزش و جوانان مازندران داریم. سرپرست […]

مازندران سرزمین ورزش و پهلوانان است

عادل عالیشان در جمع همکاران معاونت امور ورزش، معاونت ورزش همگانی و معاونت امور ورزش بانوان با اشاره به اینکه به همه همکاران دستگاه ورزش و جوانان نگاه حمایتی دارم اظهار کرد: همکاران ما سرمایه‌های ارزشمند سازمانی هستند و زحمتکش ترین و با تجربه ترین پرسنل را در دستگاه ورزش و جوانان مازندران داریم.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان مازندران در ادامه با تاکید بر اینکه اینجا مازندران و سرزمین ورزش است افزود: کادر سازی و افزایش انگیزه کارکنان را در دستور کار داریم و باید تجربیات را به نسل جدید منتقل کنیم و موضوع آموزش همکاران را به صورت جدی پیگیری کنیم.

وی همچنین گفت: ورزش و جوانان دستگاه تعلیم و تربیتی و فرهنگی محسوب می‌شود و در کل استان ۳۲۶ پرسنل داریم که قابل قیاس با دستگاه‌هایی با مأموریت مشابه نیست.

عالیشان با بیان اینکه قدردان زحمات و تلاش‌های همکاران هستیم اظهار کرد: قبول مسئولیت در شرایط چنینی شهامت می‌خواهد و ما نیز با کادر سازی و پرورش مسئولان متعهد باید در پی توانمند سازی سازمان خود باشیم.

وی افزود: معاونت امور ورزش، موتور محرک ورزش استان و محل تولید فکر است و کارشناسان ما باید با خلاقیت، هوشمندی و استفاده از مشارکت بخش خصوصی، در جهت توسعه ورزش مازندران گام بردارند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به اینکه امسال سال مهمی برای ورزش مازندران است، گفت: باید با وفاق همدلی، هم افزایی، پهلوان منشی و همکاری موضوعات حوزه ورزش و جوانان را پیگیری کنیم.