کد خبر: 24755تاریخ انتشار : 12:15:31 - سه‌شنبه 30 مه 2023

مردمی سازی اقتصاد منجر به افزایش بهره وری می شود

فرج الله پور  در جلسه حکمرانی مدیریت، بهره وری و اقتصادی با بیان اینکه حکمرانی نظامی از ارزش‌ها، سیاست‌ها و نهادها است افزود: حکمرانی می‌تواند بسیاری از مسائل موجود در سیاست دستگاه‌های اجرایی را تسهیل کند. وی پاسخگویی، شفافیت و نقش هر یک از دستگاه‌ها را در نظام حکمرانی مهم ارزیابی کرد و گفت: شفافیت […]

مردمی سازی اقتصاد منجر به افزایش بهره وری می شود

فرج الله پور  در جلسه حکمرانی مدیریت، بهره وری و اقتصادی با بیان اینکه حکمرانی نظامی از ارزش‌ها، سیاست‌ها و نهادها است افزود: حکمرانی می‌تواند بسیاری از مسائل موجود در سیاست دستگاه‌های اجرایی را تسهیل کند.

وی پاسخگویی، شفافیت و نقش هر یک از دستگاه‌ها را در نظام حکمرانی مهم ارزیابی کرد و گفت: شفافیت و پاسخگویی باعث افزایش اعتماد عمومی و سرمایه عمومی می‌شود.

وی رعایت اخلاق را از دیگر مسائل مهم در حکمرانی بر شمرد و گفت: اخلاق می‌تواند بستر مهمی را برای اعمال حکمرانی ایجاد کند زیرا شالوده مهم اخلاق محسوب می‌شود.

فتح الله پور با اشاره به تدوین استاندارد ۲۰۲۱ در حوزه مدیریت گفت: استاندارد رفتاری در آن مورد توجه قرار گرفته است صداقت انسان مسئولیت پذیری و احترام عمومی برنامه‌های مدیریت پروژه را طراحی می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران گفت: در شخصیت حاج قاسم سلیمانی ویژگی‌های اخلاق و تدبیر و اخلاص دیده می‌شود نمونه‌ای از انسان متعهد معرفی شده است که باید از وی سرمشق گرفت.

وی با بیان اینکه نظام مدیریتی و اجتماعی ما به ارزش‌های اخلاقی و انسانی نیاز دارد گفت: به عنوان نمونه فرهنگ بسیجی مبتنی بر توجه به ارزش‌ها از سیستم مدیریتی و حکمرانی محسوب می‌شود.

وی مردمی سازی اقتصاد و هوشمند سازی حکمرانی داده را مسئله مهم بیان کرد و گفت: یکی از مهمترین چالش‌ها حکمرانی داده و هوشمندسازی نظام تصمیم سازی است.

فتح الله پور با بیان اینکه تولیدات زیادی در استان از جمله برنج تولید می‌شود، بسیاری از تولیدات برنج در کارخانه‌ها دپو شده است و نشان می‌دهد باید حکمرانی هوشمندی در این زمینه داشته باشیم.

وی بهره وری و سرمایه گذاری را در حوزه حکمرانی مهم دانست و گفت: مهمترین راهبرد حکمرانی داده است تا بتوانیم تصمیمات هوشمندی داشته باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران ایجاد تشکل‌های آب بران، آموزش کشاورزان در حوزه‌های مختلف را مسئله مهم در مردمی سازی اقتصاد و ارتقای بهره وری بیان کرد و گفت: ۵۰ درصد تعاونی‌ها غیرفعال است که باید فعال شوند.

فتح الله پور تاکید کرد: در حکمرانی باید مردمی سازی و هوشمندسازی را در نظام مدیریتی مدنظر قرار دهیم تا به سیاست‌ها و اهداف برنامه هفتم توسعه دست یابیم.