کد خبر: 27128تاریخ انتشار : 13:43:27 - دوشنبه 26 فوریه 2024

شخم و شیار و آب تخت اولیه شالیزارهای مازندران

رمضانی رئیس اداره برنج مازندران گفت: با توجه به بارش باران و شرایط مناسب آب و هوایی ۲۵ درصد از زمین های کشاورزی تاکنون شخم و شیار و آب تخت اولیه شد. او افزود: آب گیری آببندان ها و لایروبی انهار بخصوص در شالیزارهای شرق استان که با مشکل آب مواجه هستند در این شرایط […]

شخم و شیار و آب تخت اولیه شالیزارهای مازندران

رمضانی رئیس اداره برنج مازندران گفت: با توجه به بارش باران و شرایط مناسب آب و هوایی ۲۵ درصد از زمین های کشاورزی تاکنون شخم و شیار و آب تخت اولیه شد.

او افزود: آب گیری آببندان ها و لایروبی انهار بخصوص در شالیزارهای شرق استان که با مشکل آب مواجه هستند در این شرایط آب و هوایی در شخم و شیار و آب تخت آنها کمک شایانی می کند.

رئیس اداره برنج مازندران گفت: حدود ۲۵ درصد سطح شالیزارهای مرکز برنج کاری استان مثل شهرستان های آمل، بابل، محمودآباد، بابلسر و فریدونکنار شخم و شیار و آب تخت اولیه انجام شد.

رمضانی به کشاورزان توصیه کرد با توجه به پیش یابی های هواشناسی در خصوص پایداری هوای سرد در استان، در هفته جاری و هفته های پیش رو نسبت به بذرپاشی اقدام نکنند، چرا که احتمال اینکه درجه حرارت خاک پایین باشد و بذر از بین برود وجود دارد.

با آب گیری آببندان ها و لایروبی انهار را به خوبی انجام دهند.