کد خبر: 5019تاریخ انتشار : ۱۸:۵۳:۵۶ - پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

تصاویر / مراسم عزاداری روز عاشورا در روستاهای ساری

مازنی خبر : مراسم عزاداری روز عاشورا با حضور عاشقان اباعبدالله در روستاهای دولت آباد و لیمون ساری برگزار شد.

تصاویر / مراسم عزاداری روز عاشورا در روستاهای ساری

مازنی خبر : مراسم عزاداری روز عاشورا با حضور عاشقان اباعبدالله در روستاهای دولت آباد و لیمون ساری برگزار شد.

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903551.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903628.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903555.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903550.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903549.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903554.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903556.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903553.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903557.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903558.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903559.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903565.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903562.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903564.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903560.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903561.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903563.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903566.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903567.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903568.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903569.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903573.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903571.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903570.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903572.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903574.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903575.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903576.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903578.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903577.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/09/20/4/2903625.jpg