کد خبر: 5903تاریخ انتشار : ۱۷:۳۴:۲۲ - پنج شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷

مدیرعامل خبرگزاری ایلنا در مراسم اولین سالگرد مرحوم فرامرز درخشنده: راه مرحوم درخشنده برای احقاق حق کارگران باید ادامه یابد

مازنی خبر : مدیرعامل خبرگزاری ایلنا گفت:کارهای مهمی در زمان حیات آن مرحوم برای احقاق حق مظلومان و کارگران انجام شد که باید این راه با قوت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کند . مسعود حیدری، پنج شنبه در مراسم سالگرد مرحوم فرامرز درخشنده سرپرست فقید خبرگزاری ایلنا در مازندران در مسجد الرسول ساری گفت: […]

مدیرعامل خبرگزاری ایلنا در مراسم اولین سالگرد مرحوم فرامرز درخشنده: راه مرحوم درخشنده برای احقاق حق کارگران باید ادامه یابد

مازنی خبر : مدیرعامل خبرگزاری ایلنا گفت:کارهای مهمی در زمان حیات آن مرحوم برای احقاق حق مظلومان و کارگران انجام شد که باید این راه با قوت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کند .

مسعود حیدری، پنج شنبه در مراسم سالگرد مرحوم فرامرز درخشنده سرپرست فقید خبرگزاری ایلنا در مازندران در مسجد الرسول ساری گفت: در سالهایی که مرحوم درخشنده سرپرستی خبرگزاری ایلنا و روزنامه کاروکارگر در استان مازندران را برعهده داشت به خوبی از عهده وظیفه خطیر برآمد.

وی افزود:کارهای مهمی در زمان حیات آن مرحوم برای احقاق حق مظلومان و کارگران انجام شد که باید این راه با قوت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کند .

وی افزود :در این روزگار سخت معیشتی باید با صداقت این مسیر را ادامه و بعنوان یک مسلمان وظایف دینی را در دستور کار داشته باشیم.

در ادامه ،اسرافیل عبادتی ،مدیر مسول روزنامه کار و کارگر با بیان اینکه مرحوم فرامرز درخشنده یکی از دلسوزترین افراد برای قشر کارگر بود و خبرنگاری بود که بعد از انعکاس خبر ، یاداشت و مقاله خود با تمام وجود پیگیر حل مشکلات کارگران بود.

وی افزود :آن مرحوم با تمام مشکلات و بیماری همواره دغدغه کارگران و خانواده هایشان را داشت .

عباداتی با اشاره به جایگاه روزنامه کاروکارگر در بین اقشار جامعه و بخصوص کارگران خاطر نشان کرد: روزنامه کاروکارگر با بنیان گذاری خواست بلندگوی مستضعفان باشد تاصدای مظلومان به گوش مردم و مسئولین برسد.

مدیر مسول روزنامه کار و کارگر در پایان گفت:جامعه رسانه سعی کنند وظایف خود را بدرستی انجام و قلم خود را کج بر ندارند.