کد خبر: 7556تاریخ انتشار : 15:20:21 - پنج‌شنبه 24 ژانویه 2019

تصاویر / آرامگاه مهدی بازرگان در کجاست؟

مازنی خبر : مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت و دبیرکل پیشین نهضت آزادی در آرامگاهی خصوصی در جوار حرم حضرت معصومه(س) در قم آرمیده است. مقبره بیات ۲۴ سال است که از مهندس مهدی بازرگان میزبانی می‌کند.

تصاویر / آرامگاه مهدی بازرگان در کجاست؟

مازنی خبر : مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت و دبیرکل پیشین نهضت آزادی در آرامگاهی خصوصی در جوار حرم حضرت معصومه(س) در قم آرمیده است. مقبره بیات ۲۴ سال است که از مهندس مهدی بازرگان میزبانی می‌کند.

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟

تصاویر : آرامگاه مهندس مهدی بازرگان کجاست؟