کد خبر: 9780تاریخ انتشار : ۱۷:۰۴:۱۱ - یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸

تصاویر / مراسم تعویض گارد هنگ ریاست جمهوری روسیه

تصاویر / مراسم تعویض گارد هنگ ریاست جمهوری روسیه

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :