کد خبر: 18143تاریخ انتشار : 7:38:41 - شنبه 3 آوریل 2021

تصاویر / سواحل خزر در اوج کرونا

گردشگران و مسافران نوروزی که مازندران را مقصد گردشگری خود انتخاب کرده‌ بودند آن چنان آسوده در سواحل دریای خزر وقت گذاشتند که انگار کرونا در این مناطق ریشه کن شده است.    

تصاویر / سواحل خزر در اوج کرونا

گردشگران و مسافران نوروزی که مازندران را مقصد گردشگری خود انتخاب کرده‌ بودند آن چنان آسوده در سواحل دریای خزر وقت گذاشتند که انگار کرونا در این مناطق ریشه کن شده است.