عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بر لزوم اتحاد و انسجام کشورهای اسلامی برای نجات مردم ستم دیده فلسطین از چنگال دژخیمان صهیونیستی تاکید کرد. علی کریمی فیروزجائی با اشاره به دور جدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع فلسطین گفت: فلسطین نماد حقانیت مسلمین در برابر ظلم آشکار رژیم اشغالگر قدس و نظام […]