کد خبر: 18155تاریخ انتشار : 10:12:35 - شنبه 10 آوریل 2021

تنگ شدن عرصه برای زمین خواران در محمودآباد

۱۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان محمودآباد قلع و قمع شد. محمد هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ۱۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز با حضور نمایندگان دادستانی، نیروی انتظامی و اکیپ گشت ۱۳۱ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و […]

تنگ شدن عرصه برای زمین خواران در محمودآباد

۱۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان محمودآباد قلع و قمع شد.

محمد هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ۱۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز با حضور نمایندگان دادستانی، نیروی انتظامی و اکیپ گشت ۱۳۱ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.

او افزود: در راستای حفظ کاربری و نگهداری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی، این تعداد قلع و قمع تغییر کاربری غیرمجاز در ۱۰ هزار و ۱۰۰ مترمربع اراضی کشاورزی این شهرستان اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد گفت: شهروندان اگر قصد احداث بنا یا دیوارکشی زمین‌های کشاورزی خود را دارند، با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی، مراکز جهاد کشاورزی تابعه و یا تماس با سامانه ۱۳۱ از مشاوره لازم در این خصوص بهرمنده شوند.