کد خبر: 18577تاریخ انتشار : 11:55:58 - چهارشنبه 16 ژوئن 2021

مهرعلیزاده از حضور در انتخابات انصراف داد

محسن مهرعلیزاده در نامه ای به وزیر کشور از ادامه حضور در رقابت های انتخاباتی انصراف داد. در نامه مهرعلیزاده آمده است: بدین وسیله مراتب انصراف خود را از ادامه رقابت های انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران اعلام می دارم.

مهرعلیزاده از حضور در انتخابات انصراف داد

محسن مهرعلیزاده در نامه ای به وزیر کشور از ادامه حضور در رقابت های انتخاباتی انصراف داد.

در نامه مهرعلیزاده آمده است: بدین وسیله مراتب انصراف خود را از ادامه رقابت های انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران اعلام می دارم.

مهرعلیزاده از حضور در انتخابات انصراف داد