کد خبر: 18899تاریخ انتشار : 12:58:06 - یکشنبه 4 جولای 2021

قصه نان محلی پیازی

در روزهایی که پخت نان محلی و سنتی در کشور به تدریج در حال فراموشی است، اما در روستای «دهمیان» سواد کوه بسیاری از خانواده‌ها در ایام خاصی اقدام به پخت نان محلی «پیازی» می‌کنند. نان پیازی منطقه سوادکوه روستای دهمیان به شماره ۲۲۲۲ در فهرست ملی حاملان میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است. […]

قصه نان محلی پیازی

در روزهایی که پخت نان محلی و سنتی در کشور به تدریج در حال فراموشی است، اما در روستای «دهمیان» سواد کوه بسیاری از خانواده‌ها در ایام خاصی اقدام به پخت نان محلی «پیازی» می‌کنند.

نان پیازی منطقه سوادکوه روستای دهمیان به شماره ۲۲۲۲ در فهرست ملی حاملان میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است.

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/01/4/3818347.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/01/4/3818352.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/01/4/3818373.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/01/4/3818364.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/01/4/3818327.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/01/4/3818331.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/01/4/3818363.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/01/4/3818338.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/01/4/3818328.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/01/4/3818346.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/01/4/3818329.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/01/4/3818356.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/01/4/3818350.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2021/07/01/4/3818376.jpg